,

Yanğın ventili 2 / fire valve 2 / пожарный клапан 2


  • Yanğın ventilimüxtəlif sistemlərdə müəyyən edilmiş həddi temperatur və ya təzyiqə çatdıqda avtomatik olaraq qazı buraxan klapan mexanizminə verilən addır. Təhlükəsizlik klapanları istilik dəyişdiricilərində və təzyiq çənlərində köməkçi elementlər kimi də istifadə olunur.
  • A fire vent is the name given to a valve mechanism that automatically releases gas when the set limit temperature or pressure is reached in various systems. Safety valves are also used as auxiliary elements in heat exchangers and pressure tanks.
  • Противопожарным клапаном называется клапанный механизм, который автоматически выпускает газ при достижении заданной предельной температуры или давления в различных системах. Предохранительные клапаны также используются в качестве вспомогательных элементов в теплообменниках и гидроаккумуляторах.

Məhsulun adı / Product name / Название продукта: Yanğın ventili  / fire valve  / пожарный клапан
Model /variant / модель 2

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Yanğın ventili 2 / fire valve 2 / пожарный клапан 2”

There are no reviews yet.