,

Rezbalı dəmir qapama DN25 / Threaded iron cladding DN25 / Резьбовое железное покрытие DN 25


  • Rezbalı dəmir qapamaların davamlılığı, yüksək mexaniki stress və temperatur müqaviməti səbəbindən bu fitinqlər davamlı olaraq böyük populyarlıq qazanır. Məhsul polad boruların, qurğuşun boruların və qaynaqlı polad boruların vaxta qənaət edən birləşdirilməsində istifadə olunur.
  • Due to the durability of threaded steel cladding, high mechanical stress and temperature resistance, these fittings are constantly gaining great popularity. The product is used in time-saving connection of steel pipes, lead pipes and welded steel pipes.
  • Благодаря долговечности резьбовой стальной наплавки, высоким механическим нагрузкам и термостойкости эта арматура постоянно набирает большую популярность. Продукт используется для быстрого соединения стальных труб, свинцовых труб и сварных стальных труб.

Məhsulun adı / Product name / Название продукта: Rezbalı dəmir qapama  / Threaded iron cladding  / Резьбовое железное покрытие
Ölçü / Size / размер DN25

0 rəyə əsasən

0.0 ortalama
0
0
0
0
0

"Rezbalı dəmir qapama DN25 / Threaded iron cladding DN25 / Резьбовое железное покрытие DN 25" üçün ilk rəy bildirən siz olun

Hələ heç bir rəy yoxdur.