,

3 yollu vana 3/4 / 3 yollu vana 3/4 / 3-ходовой клапан 3/4


  • Motorlu tənzimləyici klapanlar iki və üç yolluya bölünür.Üç yollu klapanlar qarışdırma və izolyasiya klapanları kimi istifadə oluna bilər.
  • Motorized regulating valves are divided into two and three-way. Three-way valves can be used as mixing and isolation valves.
  • Моторизованные регулирующие клапаны делятся на двух- и трехходовые. Трехходовые клапаны могут использоваться как смесительные и запорные клапаны.

Məhsulun adı / Product name / Название продукта: 3 yollu vana  / 3 yollu vana  / 3-ходовой клапан
Model /variant / модель 3/4

0 rəyə əsasən

0.0 ortalama
0
0
0
0
0

"3 yollu vana 3/4 / 3 yollu vana 3/4 / 3-ходовой клапан 3/4" üçün ilk rəy bildirən siz olun

Hələ heç bir rəy yoxdur.