,

2 yollu motorlu vana / 2-way motor valve / 2-ходовой моторный клапан


  • 2 yollu motorlu vana köməyi ilə sistemə və ya müəyyən bir zonaya gedən suyun temperaturu və ya axın sürətini dəyişdirərək tutumu idarə etmək olar.Artıq suyun keçdiyi yerləri sıxaraq mərkəzi sistemdə müxtəlif müqavimətlərdən yarana biləcək su sirkulyasiya fərqlərini tarazlaşdıracaq.
  • With the help of a 2-way motor valve, the capacity can be controlled by changing the temperature or flow rate of water flowing into the system or a certain zone.It will balance the water circulation differences that may arise from different resistances in the central system by squeezing the passages of excess water.
  • С помощью 2-ходового моторного клапана можно регулировать производительность, изменяя температуру или расход воды, поступающей в систему или определенную зону. Он уравновешивает разницу в циркуляции воды, которая может возникать из-за разных сопротивлений в центральной систему, сдавливая проходы лишней воды.

Məhsulun adı / Product name / Название продукта:  motorlu vana / motor valve /  моторный клапан
Model /variant / модель 2 yollu / 2-way / 2-ходовой

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “2 yollu motorlu vana / 2-way motor valve / 2-ходовой моторный клапан”

There are no reviews yet.